ARKITEKT Landskrona

Hans Boman Arkitekt SAR/MSA

OM MIG

Jag har varit verksam som arkitekt sedan 1979. Egen verksamhet har jag periodvis drivit sedan 1986. På senare år har jag varit i kommunal tjänst bl.a. fyra år som stadsarkitekt i Uppvidinge kommun och sex år som stadsarkitekt i Lomma kommun. Min anställning i Lomma upphörde vid årsskiftet 2017/18.

Jag har bred erfarenhet av allehanda projekt, allt från ombyggnader av flerfamiljshus till kontor, skolor och villor – nybyggnader, om- och tillbyggnader – ja, till och med kloster (se särskild plats på min hemsida). Som kommunanställd har jag parallellt haft privata kunder som behövt hjälp med om- och tillbyggnader av sina hem. Jag har som yrkesverksam även arbetat med detaljplaner (som konsult och på kommun) och översiktsplaner (kommun).

Min kompetens spänner över hela spektrat – skissarbete, bygglovshandlingar, arbetshandlingar.

Under två år vid millennieskiftet var jag anställd på Spargodt byggmagasin i Tågarp. Företaget var specialister på traditionella byggmetoder och tillhandahöll byggmaterial för återbruk samt rådgivning.

© 2024 ARKITEKT Landskrona

Tema av Anders Norén