ARKITEKT Landskrona

Hans Boman Arkitekt SAR/MSA

SKRIBENT

Två lokalhistoriska böcker om Jonstorp och Farhult innehåller beskrivningar av orternas utvecklig genom seklerna. Den avbildade boken innehåller en utförlig naturgeografisk berättelse av en del av Kullabygden, från förhistorisk tid till våra dagar. Layout, text och nya bilder, Hans Boman, forskning och bakgrundsmaterial togs fram av en arbetsgrupp under Jonstorps byalag.

Arbetet som stadsarkitekt innebär en hel del skrivarbete i form av rättssäkra beslut och utredningar.

Under några år runt millenieskiftet var jag redaktör och layoutare för en väldigt lokal tidning!

 

© 2024 ARKITEKT Landskrona

Tema av Anders Norén