ARKITEKT Landskrona

Hans Boman Arkitekt SAR/MSA

Bygge pågår!

MIN HEMSIDA ÄNDRAS EFTERHAND! – Senast uppdaterad 2023-07-10.

Den kommer att uppdateras. Min avsikt är att göra en översyn en gång i halvåret.

Jag har varit verksam som arkitekt sedan 1979. Egen verksamhet har jag periodvis drivit sedan 1986. Fram till 2019 har jag varit i kommunal tjänst bl.a. fyra år som stadsarkitekt i Uppvidinge kommun och sex år som stadsarkitekt i Lomma kommun.

Jag har bred erfarenhet av allehanda projekt, allt från ombyggnader av flerfamiljshus till kontor, skolor och villor – nybyggnader, om- och tillbyggnader – ja, till och med kloster (se särskild plats på min hemsida). Som kommunanställd har jag parallellt haft privata kunder som behövt hjälp med om- och tillbyggnader av sina hem. Jag har som yrkesverksam även arbetat med detaljplaner (som konsult och på kommun) och översiktsplaner (kommun).

Min kompetens spänner över hela spektret – skissarbete, bygglovshandlingar, arbetshandlingar. Mina erfarenheter som stadsarkitekt innebär att jag har god kunskap om vad som krävs för att leda ett projekt i de kommunala byråkratiska turerna.

Under två år vid millennieskiftet var jag anställd på Spargodt byggmagasin i Tågarp. Företaget var specialister på traditionella byggmetoder och tillhandahöll byggmaterial för återbruk samt rådgivning.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 ARKITEKT Landskrona

Tema av Anders Norén